ניהול משברים

"כשהיא כתובה בסינית, המילה משבר
מורכבת משני סימנים, אחד מסמל טרגדיה
ואחד מסמל הזדמנות."

 

 

רוס פרו

ניהול משברים

"כשהיא כתובה בסינית, המילה משבר מורכבת משני סימנים, אחד מסמל טרגדיה ואחד מסמל הזדמנות."

רוס פרו

צור קשר

ניהול משברים

המשאב היקר ביותר במשברים תקשורתיים הוא הזמן! ככל שזמן המשבר קצר יותר כך הנזק קטן יותר ולכן, המטרה היא לסיים את המשבר בזמן הקצר ביותר. ככל שהמשבר מזוהה בשלב מוקדם יותר, וככל שההתערבות וניהול המשבר מהירה יותר, כך גדלים הסיכויים לשליטה במצב ולצמצום היקפו של המשבר וסיומו המהיר.
המטרה בניהול משבר תקשורתי היא מזעור הנזק ואם ניתן אף מניעתו כליל.
אנחנו ב"אמיר דן- עינת אורן" ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה, מאמינים שמשבר יש לנהל ועל כן מקפידים על מספר כללים:
המהירות קובעת – משבר דורש תגובה מהירה בזמן קצר.
היערכות למשבר מראש – מרבית המשברים התקשורתיים ניתנים לצפיה מראש וניתן להיערך אליהם מבעוד מועד.
הקפדה על מספר פעולות קריטיות – הכנת צוות מיוחד לטיפול במשבר, הכנת נוהל מסודר לפעולות בהן יש לנקוט עם פרוץ המשבר, הכנת תגובות מגירה וחומרים מסייעים שיהיו בהישג יד מיידי.
הקפדה על שגרה – על-מנת לצמצם את הנזק, ארגון במשבר חייב לשאוף שפעילותו השוטפת תימשך ככל הניתן ללא הפרעה. צוות מצומצם הוא המטפל במשבר בעוד שאר חברי הארגון ממשיכים במשימות השוטפות של הארגון.